2002-08-31

zomrel Martin Kamen, americký chemik, venoval sa hlavne fyzikálnej chémii a jadrovej fyzike. Spolu s S. Rubenom objavil rádioaktívny izotop uhlíka; poskytol dôkaz, že kyslík vznikajúci pri fotosyntéze pochádza z vody a nie z oxidu uhličitého. Narodil sa v roku 1913.

Komentáre