1853-09-02

sa narodil Friedrich Wilhelm Ostwald, nemecký chemik, spoluzakladateľ modernej fyzikálnej chémie, laureát Nobelovej ceny. Zaoberal sa katalyzátormi, rýchlosťou chemických reakcií, vratnými chemickými reakciami a spôsobom, akým elektrolyty disociujú a vedú elektrický prúd. Okrem iného dokázal, že indikátory sú slabé kyseliny, ktorých ionizovaná forma sa farebne líši od neionizovanej. Zomrel v roku 1932.

Komentáre