1914-09-07

sa narodil James Alfred Van Allen, americký vedec skúmajúci vesmír; presadil, aby na družiciach Explorer 1 a Explorer 3 boli umiestnené Geigerov-Müllerove počítače na detekciu kozmického žiarenia, na základe toho boli po ňom pomenované Van Allenove radiačné pásy. Zomrel v roku 2006.

Komentáre