1944-09-11

sa v Maroku narodil Serge Haroche, francúzsky fyzik; jeho hlavnou oblasťou záujmu je kvantová fyzika, štúdium svetla a fotónu. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (2012) za prelomové experimentálne metódy umožňujúce meranie jednotlivých kvantových systémov a manipuláciu s nimi.

Komentáre