1897-09-12

sa narodila Irène Joliotová-Curieová, francúzska fyzička a chemička, profesorka na Sorbonne, nositeľka Nobelovej ceny za chémiu spolu s manželom F. Joliotom-Curieom. Zomrela v roku 1956.

Komentáre