1847-09-17

sa v Hurbanove narodil JUDr. Žigmund Schiller, právnik, publicista, botanik; opísal flóru okolia Nitry, Trenčianskych Teplíc a vybraných lokalít Bratislavskej a Nitrianskej stolice. Zomrel v roku 1920.

Komentáre