1853-09-21

sa narodil Heike Kamerlingh Onnes, holandský fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý sa zaoberal výskumom vlastností látok pri nízkych teplotách. Vyvinul metódu na skvapalnenie hélia. Objavil supravodivosť ortuti a iných prvkov pri teplotách blízkych absolútnej nule. Pre jeden z termodynamických potenciálov vymyslel názov entalpia. Zomrel v roku 1926.

Komentáre