1908-09-25

sa v Pezinku narodil Eugen Suchoň, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik; položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery. Zomrel v roku 1993.

Komentáre