1886-09-26

sa narodil Archibald Hill, anglický fyziológ, spoluzakladateľ mnohých odvetví biofyziky a operačného výskumu. Za objavy v oblasti tvorby tepla v svaloch získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu (1922). Zomrel v roku 1977.

Komentáre