1901-09-29

sa narodil Enrico Fermi, taliansky fyzik, profesor univerzity v Ríme a Chicagu, pôsobil v USA od roku 1938, viedol tím, ktorý postavil prvý jadrový reaktor; podieľal sa na vývoji atómovej bomby v Los Alamos; nositeľ Nobelovej ceny za fyziku. Zomrel v roku 1954.

Komentáre