1917-10-01

sa narodil Mikuláš Hrubiško, slovenský lekár, zakladateľ modernej hematológie a transfuziológie na Slovensku, zakladateľ a prednosta Kliniky a Katedry hematológie a transfuziológie Fakultnej  nemocnice a Lekárskej fakulty UK. Zomrel v roku 2005.

Komentáre