1762-10-03

sa v Slanici narodil Anton Bernolák, slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu (bernolákovčina). Je po ňom pomenovaná planétka (13916) Bernolák. Zomrel v roku 1813.

Komentáre