1821-10-13

sa narodil Rudolf Ludwig Karl Virchow, nemecký lekár, výskumom bunkovej patológie položil základy modernej medicíny. Zomrel v roku 1909.