1901-10-13

sa narodil Ing., Dr. techn. Ladislav Cigánek, český elektrotechnik, od roku 1945 pôsobil na Slovensku, profesor SVŠT v Bratislave, akademik, odborník v oblasti stavby elektronických strojov a prístrojov. Založil Elektrotechnický ústav SAV, podpredseda SAV. Zomrel v roku 1975.

Komentáre