1846-10-15

sa narodil MUDr. Jozef Pantoček (Pantocsek), slovenský lekár, priekopník röntgenológie a prírodovedec. Zomrel v roku 1916.

Komentáre