1883-10-15

sa v Žiline narodil Vojtech Spanyol, očný lekár, zakladateľ žilinskej oftalmologickej školy, ktorý sa zaslúžil o zlikvidovanie trachómu na Kysuciach, ako aj o vznik staníc zameraných na prevenciu proti tomuto ochoreniu. Zomrel v roku 1980.

Komentáre