0000-10-16

Svetový deň výživy (od roku 1981), v tento deň začala činnosť FAO, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo.