1936-10-25

sa v Tekovskej Breznici narodil Ladislav Škvarka, geológ, hydrogeológ, vysokoškolský pedagóg – vedúci Katedry podzemných vôd PF UK. Venoval sa hydrogeologickým problémom neovulkanitov, zostavoval hydrogeologické mapy. Zomrel v roku 1992.