1828-10-31

sa narodil Joseph Swan, anglický fyzik a chemik, ktorý vynašiel suchú fotografickú platňu a bromidový fotografický papier. Patrí medzi vynálezcov žiarovky, v ktorej použil karbonizované vlákna celulózy. Zomrel v roku 1914.