1688-11-03

sa v Kežmarku narodil Juraj Buchholtz ml., polyhistor, astronóm, ktorý sa venoval výskumu sústav jaskýň na Slovensku a propagácii vedeckých poznatkov z výskumov v oblasti Vysokých Tatier. Prvý zakreslil panorámu Vysokých Tatier, cenné sú jeho speleologické a astronomické pozorovania a výskumy. Zomrel v roku 1737.