1956-11-03

sa začalo pokusné televízne vysielanie na Slovensku (bratislavské štúdio).

Komentáre