1946-11-04

bola pri OSN ustanovená organizácia UNESCO.