0000-11-06

Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu

Komentáre