1878-11-07

sa narodila Lise Meitnerová, rakúsko-švédska fyzička a chemička, ktorá pomohla objaviť jadrové štiepenie. V roku 1944 udelili za tento objav O. Hahnovi Nobelovu cenu za chémiu, pričom Meitnerovej prínos prehliadli. Tá s ním však spolupracovala a ako prvá prišla s teoretickým vysvetlením štiepneho procesu. Čiastočná náprava prišla až v roku 1966, keď jej spolu s O. Hahnom a F. Strassmannom udelili Fermiho cenu. Pomenovali po nej chemický prvok meitnérium. Zomrela v roku 1968.