1888-11-07

sa narodil Čandiraséchara Venkata Ráman, indický fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorý vykonal priekopnícky výskum v oblasti optiky a rozptylu svetla (Ramanov rozptyl). Zomrel v roku 1970.

Komentáre