1951-11-21

objavili dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy Gombaseckú jaskyňu. Kvapľová, bohato sfarbená jaskyňa sa nachádza uprostred NP Slovenský kras, chodby sa vytvorili erozívnou a korozívnou činnosťou podzemnej riečky Čierny potok. Vývojovo patrí medzi najmladšie jaskyne, má mimoriadne priaznivé mikroklimatické pomery: stálu teplotu okolo 9°C, relatívnu vlhkosť 98%, čistý vzduch a pre človeka priaznivé zloženie aerosólu. V minulosti slúžila ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest.

Komentáre