1896-11-22

sa narodil Viktor Šemmer, slovenský archeológ, zakladajúci člen Slovenskej archeologickej spoločnosti. Zomrel v roku 1973.

Komentáre