1847-11-23

sa narodil Géza Horvath, lekár, zoológ, entomológ, člen Uhorskej akadémie vied, ktorý okrem iného dosiahol významné úspechy v boji proti škodcovi viniča – fyloxére. Zomrel v roku 1937.

Komentáre