1954-11-28

zomrel Enrico Fermi, taliansky fyzik; zaoberal sa výskumom beta- a gama- žiarenia, podieľal sa na vývoji prvého jadrového reaktora a prehlbovaní kvantovej teórie. Za potvrdenie existencie nových rádioaktívnych prvkov vytvorených neutrónovým ožarovaním a objav jadrových reakcií spôsobovaných ožiarením pomalými neutrónmi získal Nobelovu cenu za fyziku (1938). Emigroval do USA a podieľal sa na Projekte Manhattan. Narodil sa v roku 1901.

Komentáre