1803-11-29

sa narodil Christian Johann Doppler, rakúsky fyzik, matematik a astronóm, v rokoch 1847 až 1849 profesor na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Opísal tzv. Dopplerov jav, čo je zmena vlnovej dĺžky čiže frekvencie elektromagnetických alebo akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovateľa. Zomrel v roku 1853.

Komentáre