1849-11-29

sa narodil John Ambrose Fleming, britský fyzik; v roku 1904 vynašiel diódu a prispel tak k rozvoju elektrického osvetlenia. Zomrel v roku 1945.

Komentáre