1938-11-30

sa narodila Margarita Salasová, španielska priekopníčka v oblasti molekulárnej biológie. Najskôr pracovala pod vedením S. Ochou v Amerike, potom sa vrátila do Španielska, aby tam iniciovala výskum molekulárnej biológie, ktorá sa v tom čase rozvíjala ako nový vedný odbor. Zomrela v roku 2019.

Komentáre