1525-12-01

sa v Prahe narodil Tadeáš Hájek z Hájku, astronóm a osobný lekár cisára Rudolfa II. Je autorom mnohých astronomických a lekárskych spisov. Zomrel v roku 1600.

Komentáre