1847-12-01

sa v Bratislave narodil Béla Inkey, hlavný geológ Geologického ústavu v Budapešti, spracoval agrogeologické mapy častí Uhorska vrátane južného Slovenska. Zomrel v roku 1921.