1926-12-02

sa v Bratislave konalo ustanovujúce zhromaždenie Učenej spoločnosti Štefánikovej – vedecká spoločnosť, ktorej cieľom bolo organizovať vedecký výskum na Slovensku, najvýznamnejšia vedecká inštitúcia v medzivojnovom období. Zanikla v roku 1939.

Komentáre