1821-12-04

sa narodil v Trstenej Martin Hattala, slovenský katolícky kňaz, jazykovedec, jeden z kodifikátorov spisovnej slovenčiny (Krátka mluvnica slovenská), prednášal slovanskú filológiu na Karlovej univerzite. Zomrel v roku 1903.

Komentáre