1774-12-06

zaviedla Mária Terézia povinnú školskú dochádzku