1908-12-09

zomrel Michal Algöver, slovenský matematik, úradník a zememerač. Bol autorom prvej po slovensky písanej matematickej učebnice-príručky, ktorú vydal pod názvom Počto- a meroveda v roku 1861. Narodil sa v roku 1826.

Komentáre