1901-12-10

sa v Štokholme po prvý raz udeľovali Nobelove ceny.

Komentáre