1897-12-11

sa v Bratislave narodil MUDr. Ladislav Dérer, slovenský lekár – internista a klinický fyziológ, jeden z prvých Slovákov medzi profesormi Lekárskej fakulty UK. Pomenovali po ňom nemocnicu na bratislavských Kramároch. Zomrel v roku 1960.

Komentáre