1859-12-15

sa narodil sa L. L. Zamenhof, poľský oftalmológ a filológ, autor esperanta. Zomrel v roku 1917.

Komentáre