1851-12-18

sa vo Vrbove narodil Samuel Roth, slovenský geológ a speleológ, venoval sa geologickému výskumu Vysokých Tatier a Spiša, vo Veľkej Ružínskej jaskyni objavil artefakt paleolitického osídlenia, člen Uhorskej zemepisnej, geologickej a prírodovedeckej spoločnosti. Zomrel v roku 1889.

Komentáre