1642-12-24

sa podľa starého juliánskeho kalendára narodil Isaac Newton, anglický fyzik, matematik a filozof. Zomrel v roku 1727.

Komentáre