1992-12-31

posledný deň existencie Česko-Slovenska, ktoré sa po polnoci rozdelilo na Česko a Slovensko.

Komentáre