1608-10-15

sa narodil Evangelista Torricelli, taliansky fyzik a matematik, žiak G. Galileiho, známy vďaka svojmu vynálezu ortuťového barometra. Objavil vákuum a skúmal ho. Jeho práca podnietila ďalších vedcov experimentovať so vzduchom pri nízkych tlakoch. Zomrel v roku 1647.

Komentáre