1857-02-03

sa narodil Wilhelm Ludwig Johannsen, dánsky biológ a botanik, priekopník experimentálnej genetiky rastlín, zakladateľ modernej genetickej terminológie. Ako prvý použil pojmy gén, fenotyp a genotyp. Zomrel v roku 1927.

Komentáre