1857-02-22

sa narodil Heinrich Rudolf Hertz, nemecký fyzik a mechanik, ktorého pokusy s elektromagnetickým žiarením viedli k vzniku bezdrôtovej telegrafie a rozhlasu. Dokázal, že elektrinu možno šíriť elektromagnetickými vlnami šíriacimi sa rýchlosťou svetla. Ako prvý vyslal a prijal rádiové vlny a dokázal, že svetlo je forma elektromagnetického žiarenia. Je po ňom pomenovaná jednotka frekvencie hertz. Zomrel v roku 1894.

Komentáre