1862-02-03

zomrel Jean-Babtiste Biot, francúzsky fyzik a astronóm, ktorý potvrdil existenciu meteoritov. Venoval sa aj výskumu vzťahu medzi elektrickým prúdom a magnetizmom. Zistil, že intenzita magnetického poľa, ktoré indukoval elektrický prúd prechádzajúci drôtom, je nepriamo úmerná vzdialenosti od drôtu. Tento vzťah, známy ako Biotov-Savartov zákon, sa stal základom modernej elektromagnetickej teórie. Narodil sa v roku 1774.

Komentáre