1927-02-06

sa narodil Gerard Kitchen O’Neill, americký fyzik, filozof a futurológ. Zaoberal sa možnosťami osídľovania vesmíru a problematikou medziplanetárneho priestoru. Vytvoril projekty na výstavbu priemyselných zariadení a osídlení na obežnej dráhe okolo Zeme. Zomrel v roku 1992.