1927-03-01

sa narodil George Ogden Abell, americký astronóm, ktorý skatalogizoval približne 4 000 kôp galaxií. Ukázal, že spolu tvoria nadkopy vo forme plochých stien a vláken oddelených enormnými prázdnotami. Zomrel v roku 1983.